Zakon o zabrani pušenja u FBiH u primjeni, ali samo za fizičke osobe

1036

Iako je primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje počela krajem svibnja, trenutačno su ga se obvezne pridržavati samo fizičke osobe.

Naime, člankom 41. zakona utvrđena je obveza usklađivanja s odredbama ovog zakona, i to tako da se rokovi određuju različito spram djelatnosti.

Tako je, primjerice, propisano da obveze za fizičke osobe nastupaju s danom početka primjene ovog zakona.

Usklađivanje akata

Ustanove, poduzeća i druge pravne osobe dužne su svoje akte uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene zakona, dok je obveza za pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani člankom 7. zakona), da usklade svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi na osnovi zakona (Pravilnik o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenje), piše Večernji list.

Kako su još u svibnju naveli iz Ministarstva zdravstva FBiH, priprema prijedloga pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu iznimke od zabrane pušenja u završnoj je fazi, nakon čega će prijedlog pravilnika biti objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva zdravstva kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare na razmatranje.

Nakon obavljenih javnih konzultacija, pravilnik će biti upućen na objavu u Službenim novinama FBiH.

Bitno je istaknuti da će se kazne početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona, što znači da će inspekcijske mjere u ovom razdoblju biti preventivne u cilju pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje u skladu sa zakonom, obavijestili su iz ovog ministarstva.

Inače, zakonom je propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe.

Provođenje zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora u kojem je pušenje zabranjeno te u tim mjestima mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst koji glasi: Zabranjeno pušenje.

Kako se navodi u zakonu, pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duhana platit će kaznu do 5000 KM, dok će fizička osoba koja konzumira duhan u zatvorenom prostoru biti kažnjena sa 100 maraka.

Zabrana pušenja

U prostorima i na mjestima gdje je pušenje zabranjeno ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela. Osobu koja ne poštuje zabranu pušenja vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, dužan je opomenuti, uskratiti joj uslugu ili zatražiti od nje da napusti prostoriju, piše Večernjak.

Inače, u cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, kao i usklađivanja s UN-ovom Okvirnom konvencijom o kontroli duhana, zakonom se uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihova oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalnog povjerenstva za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom zakona.

Člankom 7. navedenog zakona definirane su iznimke od zabrane pušenja, kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti, zračne luke (u posebnom prostoru za pušenje) i drugi.

Međutim, kao što smo već naveli, primjena za navedene iznimke počinje šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji je trenutačno u fazi izrade, naveli su iz spomenutog ministarstva.