Vlada FBiH usvojila zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

1072

Vlade Federacije Bosne i Hercegovine podržala je Nacrt zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa kojim počinje, kako je potvrdio premjer FBiH Fadil Novalić, plan spašavanja ekonomije u Federaciji BiH.

Nakon sjednice Vlade premijer Novalić je pojasnio da će se za realizaciju mjera predviđenih tim zakonskim rješenje uraditi rebalans budžeta i pažljivo će se analizirati sve njegove stavke.

Zakon predviđa 10 mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa Covid-19, a Novalić je naglasio da je najvažnije sačuvati radna mjesta te će doprinosi na minimalnu plaću biti uplaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru, a iz te mjere izuzet je javni i financijski sektor.

Također, zakonom će se osigurati dodatna sredstva za županije i općine kroz prenamjenu sredstava za javna skloništa i naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta i sve ostalo što može koristiti za spas ekonomije.

”Sva ta sredstva županije i općine moraju preusmjeriti na saniranje posljedica pandemije. U ovom procesu posebno se mora voditi računa o privrednicima kojima je zabranjen ili onemogućen rad. Njima se treba omogućiti privremeno ukidanje parafiskalnih nameta i drugih naknada”, dodao je premijer.

Pozvao je županije i općine da već danas započnu sa izradom programa jer imaju najbolji uvid kome je podrška najpotrebnija te je naglasio da zakon garantira stabilnost svih isplata iz budžeta, prvenstveno mirovina, boračkih, socijalnih i drugih naknada jer to ne može i ne smije biti ugroženo.

”Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak. Ukidaju se zatezne kamate, na javne prihode i dugovanja u privredi. Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana nakon toga”, kazao je federalni premijer.

Rebalansom budžeta bit će odvojena sredstva, napominje Novalić, za stabilizaciju privrede kroz Stabilizacijski fond.

”To je budžetska stavka kojom upravlja Vlada, bez uspostave novih pravnih lica i novih zapošljavanja. Osim toga, Razvojnoj banci dajemo depozit od 80 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda, kao mjeru podrške za održavanje likvidnosti malih i srednjih preduzeća ”, kazao je.

Kako je pojasnio, ovakav pristup primjenjuju gotovo sve zemlje u regiji i Europskoj uniji, jer se sredstva Garantnog fonda multipliciraju, pa će za malu i srednju privredu biti na raspolaganju 400 miliona KM.

”Posljednjih dana mnogo se govorilo o moratoriju na kredite. Do kraja dana očekujemo da Agencija za bankarstvo i banke izađu s prijedlogom mjera za mirovanje kredita, tako da sve bude kristalno jasno građanima i kompanijama”, kazao je.

Najavio je da će biti spašena sva radna mjesta koja se budu mogla spasiti, a za one koji nažalost, unatoč svemu, ostanu bez posla, Federacija će isplaćivati zakonom propisane naknade preko biroa.

”Imamo resurse i imamo plan kako da pobijedimo ovu krizu, samim tim da spasimo najveći dio naše ekonomije. Siguran sam da ćemo u tome uspjeti”, zaključio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.