Povećava se prag za ulazak u PDV sustav

703

Nakon dugogodišnje priče, novi zakon o porezu na dodanu vrijednost u formi nacrta upućen je na javnu raspravu, koje će trajati do polovice prosinca, a jedna od najznačajnijih novina je da prag za ulazak u sustav PDV-a neće biti 50.000, već 75.000 KM, a za poljoprivrednike 100.000 KM.

Ipak, jedan od osnovnih zahtjeva poslovne zajednice u BiH da se PDV plaća po realizaciji naplate nije usvojen. Također, zahtjev da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na kraj mjeseca nije dobio podršku Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (UO UNO) BiH tako da će, ukoliko sve ostane kao u nacrtu, PDV biti plaćan kao i do sada, odnosno do 10. u mjesecu.

U UNO BiH kažu da je jedna od značajnijih novina ta da su oslobađanja od PDV-a u potpunosti usuglašena sa onima u Europskoj uniji, a preciznije su određena oslobađanja koja se tiču uvoza robe u BiH.

“Olakšan je postupak za oslobađanje po osnovu međunarodnih ugovora te diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama”, rekli su za Nezavisne iz UNO BIH.

Također, naglasili su da je jedna od značajnijih izmjena i oporezivanje nekretnina, a posebno sa stanovišta upotrebljivanih i nedovršenih nekretnina, tako da će i dalje od plaćanja PDV-a biti oslobođen promet objekata ili njihovih dijelova i zemlje na kojoj se objekti nalaze, ali samo ako je promet izvršen poslije prve upotrebe objekata ili njihovih dijelova.

“Za objekte ili njihove dijelove koji nisu upotrebljavani, oporezivanje će se vršiti za promet izvršen u roku od četiri godine od završetka izgradnje objekta ili njihovih dijelova do dana prve upotrebe”, rekli su u UNO BiH.