Mastercard osnažuje ljude da ostvare svoj puni potencijal

162

Mastercard je danas objavio svoj Godišnji izvještaj o društvenoj odgovornosti, koji donosi presjek aktivnosti koje je kompanija poduzela tijekom 2022. godine kako bi dostigla zacrtane ciljeve koji se odnose na zaštitu životne okoline, društvenu odgovornost i korporativno upravljanje.

ESG strategija i projekti koji se sprovede su usuglašeni sa stubovima: Ljudi, Prosperitet i Planeta, a rezultati su direktno povezani i mjere se kroz dugoročni uspjeh kompanije.

Najvažnija dostignuća uključuju

Osnaživanje ljudi da ostvare svoj puni potencijal
  • 3,6 milijuna djevojaka širom svijeta prošlo kroz Girls4Tech program edukacije u STEM oblasti;
  • Uloženo 420 milijuna dolara u afro-američke zajednice u SAD-u u protekle tri godine.
Poticanje prosperiteta širom svijeta
  • Već je dostignut cilj da do 2025. godine osiguramo rješenja za 25 milijuna žena poduzetnica što će im pomoći u razvoju njihovih poslovanja;
  • Od 2015. godine, više od 780 milijuna ljudi financijski uključeno u digitalnu ekonomiju, a u protekle tri godine u digitalnu ekonomiju je uključeno i 35 milijuna malih poduzeća;
  • U protekle tri godine osigurano 240 milijuna dolara podrške za mala preduzeća i njihove zaposlenike pogođene pandemijom.
Očuvanje planete za buduće generacije
  • Koalicija Priceless Planet sada uključuje više od 130 korporativnih partnera globalno, a 2022. godine dodato je 15 novih lokacija za pošumljavanje širom svijeta;
  • U odnosu na 2016. kao referentnu godinu, emisije iz Scope 1 i 2 su smanjene za 44%, a emisije iz Scope 3 za 40% u 2022. godini .

Fokus kompanije Mastercard je na jačanju ekonomija i osnaživanju ljudi, odnosno na izgradnji održive ekonomije u kojoj svi pojedinci i biznisi imaju jednake prilike da napreduju.

Kako bi dali svoj doprinos u stvaranju takvog svijeta, kompanija ide naprijed sa jasnom namjerom i zadatim tempom. Kompanija postavlja standarde i principe i prema njima se odnosi odgovorno.

Na taj način, Mastercard želi osigurati da se inovacijama vjeruje, te pokazati da tehnologije pomažu pojedincima, biznisima i vladama na svakom koraku. Kroz ovakav stav, kompanija povezuje svoju svrhu sa svojom temeljnom poslovnom strategijom, a sve kako bi se obezbijedio dugoročni rast i kako bi se izgradilo povjerenje kod partnera i doprinijelo pravednijem i prosperitetnijem svetu.

Mastercard ESG izveštaj za 2022. dostupan je <online>.

O kompaniji Mastercard

Mastercard je globalna tehnološka kompanija u industriji plaćanja. Naša misija je da povežemo i osnažimo inkluzivnu, digitalnu ekonomiju koja koristi svima, svuda, čineći transakcije sigurnim, jednostavnim, pametnim i pristupačnim.

Koristeći sigurne podatke i mreže, partnerstva i strast, naše inovacije i rješenja pomažu pojedincima, finansijskim institucijama, vladama i preduzećima da ostvare svoj najveći potencijal.

Sa vezama u više od 210 zemalja i teritorija, gradimo održivi svijet koji otvara neprocjenjive mogućnosti za sve.