Grad Čapljina traži 14 zaposlenika, a ni za jednu poziciju ne treba imati završen fakultet

4461

Grad Čapljina raspisao je natječaj za popunjavanje radnih mjesta namještenika u službama gdje traže 14 zaposlenika, a za nijednu poziciju nije potrebno imati fakultet.

Tako Čapljina traži devet vatrogasaca za što je potrebno imati srednju stručnu spremu (IV. ili III. stupanj složenosti, KV) i položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.

Zatim jednog djelatnika za referent u Službi geodetskih i imovinsko-pravnih poslova za poslove katastarskog knjigovodstva, potrebno je imati SSS, odnosno završenu geodetsku ili građevinsku srednju školu, te imati 6 mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit.

Za radno mjesto voditelja djelovodnika u Službi opće uprave traži se jedan izvršitelj, a zaposliti se mogu osobe sa završenom gimnazijom, administrativno-upravnom, ekonomskom ili turističko-ugostiteljsko-tehnološkom školom te imati šest mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit.

Čapljinska Služba gospodarstva traži jednog referenta za poziciju administratora.

Potrebno je imati SSS, gimnaziju, upravno-administrativnu, ekonomsku ili drugu, odnosno KV radnik školu za daktilografiju i biti obučen za rad na računalu – tipkanje, te imati 6 mjeseci radnog iskustva.

Radno mjesto na poslovima pripremanja i usluživanja napitaka, tj. pomoćni radnik u Službi opće uprave nudi se jednoj osobi, koja ima nižu ili srednju stručnu spremu.

Čuvar u objektu katastra nekretnina – pomoćni radnik u Službi geodetskih i imovinsko-pravnih poslova, treba imati nižu stručnu spremu.

Natječaj je 12. srpnja objavljen na oglasnoj ploči i webu Službe za zapošljavanje HNŽ-a, a traje 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom listu koji je posljednji objavio oglas.