Dom zdravlja Čapljina zapošljava više djelatnika

3805

Javna ustanova Dom zdravlja Čapljina raspisao je Javni oglas za prijem u radni odnos više djelatnika.

Dom zdravlja tako će zaposliti: 

  • Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – jedan (1) izvršitelj

– Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: obavljanje  poslova medicinske sestre/ tehničara  na odjelu hitne medicinske pomoći

  • Medicinska sestra/tehničar u obiteljskoj medicini – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer, položenim stručnim ispitom i najmanje jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – jedan (1) izvršitelj

– Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 1 godine.

Opis poslova: obavljanje  poslova medicinske sestre/ tehničara  na odjelu obiteljske medicine

  • Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom- tri izvršitelja

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

– Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

  • Laboratorijski tehničar – SSS i položen stručni ispit –  jedan (1) izvršitelj

– Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 1 godine .

Opis poslova: obavljanje poslova laboratorijskog tehničara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

  • Logoped – VSS,  jedan (1) izvršitelj

– Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Opis poslova: obavljanje poslova logopeda  u Službi za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata

  • Inženjer medicinske radiologije – jedan (1) izvršitelj

– Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme .

– Uvjeti: inženjer medicinske radiologije/završen I. ciklus visokog obrazovanja prvostupnik/bachelor, položen stručni ispit

Opis poslova: obavljanje poslova inženjer medicinske radiologije u Odjelu radiološko- ultrazvučne dijagnostike s poslovima i radnim zadacima.

  • Edukacijski rehabilitator – VSS,  jedan (1) izvršitelj

– Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Opis poslova: obavljanje poslova edukacijskog rehabilitatora u Službi za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata.

Opširnije na LINKU.